Pealkiri: 

Liikluskäitumise monitooring 2011

Väljaandja/tellija: Inseneribüroo Stratum
Märksõnad: liiklus, liikluskäitumine, liiklusohutus, alkohol, jalakäijad
Välja antud: 2011
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Stratum2011.pdf1.95 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Sissejuhatus ............................................................................................................ 3
1. Liikluskäitumise monitooringu vaatluste tulemused.............................................. 3
1.1. Fooritulede nõuetest kinnipidamine sõidukijuhtide ja jalakäijate poolt............... 4
1.2. Suunatulede kasutamine .................................................................................. 9
1.3. Jalakäijale teeandmiskohustuse täitmine juhtide poolt reguleerimata
ülekäigurajal .......................................................................................................... 12
1.4. Turvavöö kasutamine ja laste turvavarustuse kasutamine ............................. 18
1.5. Peatoe kasutamine ........................................................................................ 22
1.6. Joobes juhtimine ............................................................................................ 25
1.7. Sõidukiirus ..................................................................................................... 27
KOKKUVÕTE ....................................................................................................... 34
KASUTATUD KIRJANDUS ...................................................................................... 37