Pealkiri: 

Liikluskäitumise monitooring 2010

Väljaandja/tellija: Inseneribüroo Stratum
Märksõnad: liiklus, liikluskäitumine, liiklusohutus, ohutus, alkohol, jalakäijad
Välja antud: 2010
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Stratum2010.pdf1.72 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Sissejuhatus ............................................................................................................ 2
1. Liikluskäitumise monitooringu vaatluste tulemused ............................................. 2
1.1. Fooritulede nõuetest kinnipidamine sõidukijuhtide ja jalakäijate poolt .............. 2
1.2. Suunatulede kasutamine .................................................................................. 8
1.3. Jalakäijale tee andmine reguleerimata ülekäigurajal .......................................14
1.4. Turvavöö kasutamine ja laste turvavarustuse kasutamine ..............................20
1.5. Joobes juhtimine .............................................................................................28
1.6. Sõidukiirus ......................................................................................................29
1.7. Mobiiltelefoni kasutamine ...............................................................................34
KOKKUVÕTE .........................................................................................................38
KASUTATUD KIRJANDUS .......................................................................................40