Pealkiri: 

Tervise infosüsteemi ja regulaarse tervisestatistika andmete võrdlus. II analüüs

Autorid: Poolakese A , Ruuge M
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut: Tervisestatistika osakond
Märksõnad: tervishoiustatistika, andmebaasid, andmed, ravi
Välja antud: 2012
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Poolakese2012.pdf231.18 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Sisukord

Tabelite loetelu.................................................................................................. 4
SISSEJUHATUS ................................................................................................ 5
Kasutatud mõisted ............................................................................................ 6
Kasutatud lühendid ........................................................................................... 6
1. VÕRDLUSMATERJALI KIRJELDUS ................................................................ 7
1.1 Aruande "Ravivoodid ja hospitaliseerimine" andmekoosseis
ja esitamise kord ................................................................................................ 7
1.2 TIS andmefaili kirjeldus. Andmepuhastus ..................................................... 8
2.VÕRDLUSE TULEMUSED ............................................................................. 10
2.1 Tunnuste täitmise kontroll ja hinnang täitmisele tunnuste kaupa ................ 10
2.2 Uue ravijuhu alustamise reeglid ja praktika.................................................. 19
3. TIS FAILI JA ARUANDE ANDMETE VÕRDLUSE KOKKUVÕTE ...................... 22
4. JÄRELDUSED ............................................................................................... 25
LISAD ................................................................................................................ 28