Pealkiri: 

Töötajate heaolu edendamine koolis

Autorid: Metsoja A , Alep-Möls J
Väljaandja/tellija: Ida-Soome Ülikool, Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: töökeskkond, suhted, töö, töötajad, töötingimused
Välja antud: 2011
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Metsoja2011.pdf103.79 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: SISUKORD

SISSEJUHATUS ....................................................................................................... 2
I ANDMETE KOGUMINE .......................................................................................... 2
1. Küsitluse läbiviimine ............................................................................................ 2
2. Andmete analüüs ................................................................................................ 2
3. Uuritavad ............................................................................................................. 2
II TULEMUSED ........................................................................................................ 3
1. Ametalane heaolu ja personali töövõime säilitamiseks läbi
viidud tegevused .................................................................................................... 3
2. Suhted juhiga ...................................................................................................... 4
3. Tunnustus ........................................................................................................... 5
4. Töökorraldus........................................................................................................ 6
5. Kollegiaalsus ....................................................................................................... 7
6. Töötingimused..................................................................................................... 8
7. Töökoormus ja taastumisvõimalus .................................................................... 10
8. Töö ja töötaja .................................................................................................... 11
9. Töötaja heaolu ja töökogukonnaga seotud valdkondade
keskmised hinnangud ........................................................................................... 12
10. Vabad vastused .............................................................................................. 13
KOKKUVÕTE......................................................................................................... 14