Pealkiri: 

Alkoholi tarbimise sotsiaalse surve uuring

Autorid: Möller G
Väljaandja/tellija: Emor
Märksõnad: alkohol, suhted, hoiakud
Välja antud: 2010
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Emor2010.pdf1.46 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: 1. Sissejuhatus.........................................................................................................3
2.Ülevaade vastajatest .............................................................................................5
3.Uuringu tulemuste kokkuvõte................................................................................ 7
4. Alkoholi tarbimine: sagedus, liigid ja kogused ....................................................12
5. Alkoholi tarbimine seltskonnas ...........................................................................22
6. Alkoholi tarbimise ning alkoholi tarbimise sotsiaalse surve seosed ....................35
7. Lisad
Lisa 1. Üldkogum ja valim .......................................................................................43
Lisa 2. Valimi mudel ning tegelik ja kaalutud jaotus ................................................44
Lisa 3. Küsitlus .......................................................................................................45
Lisa 4. Tulemuste usalduspiirid ..............................................................................46
Lisa 5. Uuringu ankeet ...........................................................................................47
Lisa 6. Projekti töörühm .........................................................................................53