Pealkiri: 

Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2011

Autorid: Orro E , Martens K , Lepane L , Josing M , Reiman M
Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut, Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: alkohol, statistika, majandus, hinnangud, tervisepoliitika, seadused
Välja antud: 2011
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EKI2011.pdf1.57 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Sõltuvusainete tarvitamine
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Sisukord

Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis ................................................................ 15
1. Alkoholi turg .......................................................................................................27
1.1. Tootmine ........................................................................................................ 27
1.2. Väliskaubandus .............................................................................................. 30
1.3. Müük siseturul ................................................................................................ 34
1.4. Jaehinnad ...................................................................................................... 38
1.5. Kodumaiste ja imporditud toodete osakaal ja sortimendi suurus
alkoholi jaeturul ..................................................................................................... 43
2. Riiklik alkoholituru korraldus .............................................................................. 45
3. Tarbimine .......................................................................................................... 51
3.1. Legaalse ja illegaalse alkoholi tarbimine ........................................................ 51
3.2. Turistide alkoholi kaasaostud ja tarbimine Eestis ........................................... 59
3.3. Elanike hinnangud alkoholi tarbimisele .......................................................... 61
4. Alkoholi tarbimisega seonduvad negatiivsed tagajärjed ühiskonnale ............... 69
5. Elanike suhtumine riigi alkoholipoliitikasse ........................................................ 82
6. Põhjamaade alkoholi statistika ja võrdlus Eestiga ............................................. 88