Pealkiri: 

Autojuhtide riskiv liikluskäitumine: psühholoogilise sekkumise kaugmõju sõltuvalt sotsio-demograafilistest, bioloogilistest ja isiksuslikest teguritest

Autorid: Harro J , Eensoo D
Väljaandja/tellija: Maanteeamet, Tartu Ülikool
Märksõnad: liiklus, liikluskasvatus, liikluskäitumine, liiklusohutus, ennetamine, liiklusõnnetused, vaimne tervis, sotsiaalmajanduslikud näitajad, demograafilised näitajad, riskikäitumine
Välja antud: 2011
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Eensoo2011.pdf427.22 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Vaimne tervis
Demograafilised näitajad
Kirjeldus: SISUKORD
1. SISSEJUHATUS.....................................................................................................5
2. UURINGU PEAMISED EESMÄRGID ......................................................................7
3. MATERJAL, TEGEVUSED JA MEETODID .............................................................7
3.1. Uuritavad ...........................................................................................................7
3.2. Tegevused ja meetodid .....................................................................................8
3.2.1. Psühholoogiline sekkumine.............................................................................8
3.2.2. Päringud liikluskäitumist kajastatavatest andmebaasidest .............................9
3.2.2. Genotüpiseerimine..........................................................................................9
3.2.3. Sõidukijuhtide riskikäitumise küsitlus (DBQ, DAQ, DSI) ................................10
3.2.4. Liiklusohutuskampaaniate tajutud mõju ja ADHD sümptomite uuring.............11
4. TULEMUSED JA ARUTELU..................................................................................11
4.1. Psühholoogilise sekkumise kaugmõju tegeliku liikluskäitumise põhjal .............11
4.1.1. Psühholoogilise sekkumise kaugmõju õigusrikkumiste järgi liikluses ............11
4.1.2. Psühholoogilise sekkumise kaugmõju liiklusõnnetusse sattumise põhjal ......14
4.2. Psühholoogilise sekkumise kaugmõju sõidukijuhtide
riskikäitumise küsimustikes raporteeritud riskide kaudu..........................................14
4.2.1. Autokoolide uuringus osalenute sõidukijuhtide riskikäitumise
küsimustikes raporteeritud riskid ............................................................................14
4.2.2. Sõidukijuhtide uuringus osalenute sõidukijuhtide riskikäitumise
küsimustikes raporteeritud riskid ............................................................................15
4.2.3. Sõidukijuhtide riskikäitumise küsimustikes raporteeritud riskid ja
tegelik riskeeriv käitumine liikluses..........................................................................15
4.3. Psühholoogilise sekkumise kaugmõju seoses
liiklusohutuskampaaniate tajumise ning aktiivsus- ja
tähelepanuhäire sümptomitega...............................................................................18
4.4. Psühholoogilise sekkumise kaugmõju sõltuvalt sotsiaal-
demograafilistest, riskikalduvuse bioloogilistest markeritest ja
isiksuslikest teguritest ............................................................................................20
4.5. Sõidukijuhtide uuringus riskikalduvuse bioloogilised markerid
seoses riskidega liikluses........................................................................................22
4. UURINGU LÜHIKOKKUVÕTE JA ETTEPANEKUD.................................................27
5. UURINGU LÄBIVIIJAD..........................................................................................28
6. ALLIKAVIITED......................................................................................................29
7. Lisa (tabelid).......................................................................................................31