Pealkiri: 

Vaimse tervise teenuste kaardistamine ja vajaduste analüüs

Autorid: Bogdanov H , Pertel T
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: vaimne tervis, tervishoiukorraldus, terviseteenused, psühhiaatria, finantseerimine, esmatasandi tervishoid, perearstid, psühholoogia, psühholoogiline nõustamine, psühhoteraapia, sotsiaalteenused, tervishoid
Välja antud: 2012
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Bogdanov2012.pdf785.62 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Vaimne tervis
Kirjeldus: SISUKORD

Sissejuhatus ........................................................................................................... 1
Kaardistamise eesmärgid ja metoodika .................................................................. 2
1. Vaimne tervis Eestis ........................................................................................... 4
1.1. Olukorra kirjeldus ............................................................................................ 4
1.2. Vaimse tervise teenused Eestis ....................................................................... 5
1.2.1. Teenuste kategooriad (WHO) ....................................................................... 5
1.2.2. Valdkonna reguleerimine ja olulisemad raamdokumendid ............................ 9
2. Vaimse tervise teenuste kirjeldus ja arenguvajadused ...................................... 14
2.1. Psühhiaatriline abi .......................................................................................... 14
2.1.1. Reguleerivad õigusaktid .............................................................................. 14
2.1.2. Nõuded teenuse osutajale ja teenuse kvaliteet ........................................... 14
2.1.3. Teenuse kättesaadavus ja rahastamine ...................................................... 15
2.1.4. Probleemid ja arenguvajadused .................................................................. 16
2.2. Esmatasandi vaimse tervise teenused ........................................................... 25
2.2.1. Reguleerivad õigusaktid .............................................................................. 25
2.2.2. Nõuded teenuse osutajale ja teenuse kvaliteet ........................................... 25
2.2.3. Teenuse kättesaadavus ja rahastamine ...................................................... 26
2.2.4. Probleemid ja arenguvajadused .................................................................. 27
2.3. Psühholoogiline abi ........................................................................................ 33
2.3.1. Reguleerivad õigusaktid, nõuded teenuse osutajale ja teenuse kvaliteet ... 33
2.3.2. Teenuse kättesaadavus ja rahastamine ...................................................... 34
2.3.3. Probleemid ja arenguvajadused .................................................................. 36
2.4. Sotsiaalhoolekanne ........................................................................................ 41
2.4.1. Reguleerivad õigusaktid .............................................................................. 41
2.4.2. Nõuded teenuse osutajale ja teenuse kvaliteet ........................................... 42
2.4.3. Teenuste kättesaadavus ja rahastamine ..................................................... 43
2.4.4. Probleemid ja arenguvajadused .................................................................. 45
2.5. Vaimse tervise tugiteenused ja eneseabi ....................................................... 60
2.5.1. Teenuste kättesaadavus ............................................................................. 60
2.5.2. Probleemid ja arenguvajadused .................................................................. 61
3. Kokkuvõte ......................................................................................................... 64
Kasutatud mõisted ................................................................................................ 67