Pealkiri: 

Eesti Kooliõpilaste Tervisekäitumise Uuring. 2009/2010 õppeaasta. Tabelid

Autorid: Aasvee K , Minossenko A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: tervisekäitumine, õpilased, koolid, lapsed, andmed, sotsiaalmajanduslikud näitajad, eluviisid, riskikäitumine, suhted, sotsiaalne kihistumine, tervislik seisund, toitumine, kehakaal, füüsiline aktiivsus, alkohol, suitsetamine, narkootikumid, kanep, seksuaalkäitumine, suitsiidid, depressioon, vaimne vägivald, traumad, füüsiline vägivald, poisid, tüdrukud, maakonnad, regioonid
Välja antud: 2011
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Aasvee2011.pdf2.07 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Vaimne tervis
Traumad
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Teooria ja metoodika
Kirjeldus: SISUKORD

LÜHENDID JA TÄHISTUS ........................................................................................ 5
MÄRKUSED ............................................................................................................ 5
SISSEJUHATUS JA EESMÄRK ................................................................................. 7
MATERJAL JA MEETODID ....................................................................................... 8
1. Uurimuse valim ja vastamismäär ......................................................................... 8
2. Küsimustik ........................................................................................................... 8
3. Uuringu korraldus ................................................................................................ 9
4. Andmete statistilise esinduslikkuse analüüs ........................................................ 9
5. Standardtabelid ................................................................................................. 11
TUNNUSED, HINNANGUKRITEERIUMID ................................................................. 12
STANDARDTABELID
TABELID 1.-7.B Demograafilised ja sotsiaalmajanduslikud andmed ...................... 17
TABELID 8.A1-22.B3 Suhted pereliikmete vahel. .................................................. 28
TABELID 23.A-29.B Tervisekäitumine. ................................................................... 47
TABELID 30.A-43.B Riskikäitumine. ...................................................................... 61
TABELID 44.A-49.A Koolikeskkond. ...................................................................... 77
TABELID 50.A-65.B2 Terviseseisund. ................................................................... 85
TABELID 66.A-68.B Seksuaalsfäär. .................................................................... 100
TABELID 69.A-73.B2 Kiusamine, vigastused, kaklemine. .................................... 104
TABELID 74.A-87.A Lähedased sõbrad ja sõpruskond. ...................................... 111
TABELID 88.A1-103.A Toitumine. ....................................................................... 122

LISAD
LISA 1. 2009/2010 õppeaasta uuringu küsimustik eesti keeles ........................... 138
LISA 2. 2009/2010 õppeaasta uuringu küsimustik vene keeles .......................... 164
LISA 3. Majandusliku olukorra hindamise punktiskoor ......................................... 190
LISA 4. Sotsiaalse klassi kodeerimine ................................................................. 192
LISA 5. Andmete taotlemise/kasutamise kord ja dokumentatsioon ...................... 196
LISA 6. Mittetäielikud standardtabelid .................................................................. 200

KASUTATUD KIRJANDUS .................................................................................... 214