Pealkiri: 

Narkoolukord Eestis 2008 (2007. aasta andmetel)

Autorid: Talu A , Abel-Ollo K , Vals K , Ahven A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut, Eesti Uimastiseire Keskus
Märksõnad: narkokaubandus, narkomaaniavastane võitlus, narkootikumid, tervisepoliitika, riskirühmad, riskikäitumine, ennetamine, kahjude vähendamine, asendusravi, ravi, suremus, sotsiaalprobleemid, seadused, kuritegevus, noored, õpilased, kanep, nakkushaigused, HIV, AIDS, B-hepatiit, C-hepatiit, süüfilis, tuberkuloos, võõrutusravi, sotsiaalne rehabilitatsioon, narkomaania
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Talujt2008.pdf408.39 kBAdobe PDF
Talujt2008_inglisek.pdf359.01 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Sõltuvusainete tarvitamine
Rahvastiku tervise ajatrendid
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Nakkushaigused
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Vaimne tervis
Kirjeldus: Raportis esitatakse laiahaardeline ülevaade narkootikumide kasutamisest ja sellega seonduvast Eestis 2007. aasta andmetel.
Raportis kajastatavad teemad: riiklik poliitika ja kontekst; narkootikumide tarvitamine rahvastikus ja spetsiifilistes rahvastikurühmades; ennetustegevus; probleemne narkootikumide tarvitamine ja ravinõudluse sihtrühm; narkomaaniaravi; tervisenäitajad ja narkootikumide tarvitamise tagajärjed; vastutegevus narkootikumidest tingitud terviseprobleemidele; sotsiaalsed näitajad; vastutegevus narkootikumidega seotud sotsiaalsetele probleemidele; narkoturg; karistuspraktika.