Pealkiri: 

Narkomaania representatsioonid Eesti ajalehtedes 2002. aastal

Autorid: Laastik L , Vihalemm T
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut, Eesti Uimastiseire Keskus
Märksõnad: narkootikumid, narkokaubandus, narkomaaniavastane võitlus, meedia, kuritegevus, seadused, lapsed, noored, asendusravi, nakkushaigused, HIV, AIDS, tervisepoliitika, terviseuuringud, statistika, narkomaania
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Laastikjt2004_1.pdf448.69 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Töö uurib narkomaania representatsioone Eesti ajalehtedes aastal 2002. Uuritavateks ajalehtedeks olid kaks Eesti populaarsemat päevalehte "Postimees" ja "Eesti Päevaleht" ning kolmandaks kuulus valimisse nädalaleht "Eesti Ekspress". Uuringus kasutati kahte tekstianalüüsi meetodit. Esimesena kontentanalüüsi e. formaliseeritud sisuanalüüsi ning teiseks artiklite süvanalüüsi meetodit e. formaliseerimata sisuanalüüsi.
Töös on püstitatud kolm eesmärki. Esimene eesmärk on kirjeldada kuidas meedia
aastal 2002 on kajastanud narkomaaniat ja sellega seonduvaid teemasid/probleeme. Teiseks eesmärgiks on kaudselt võrrelda muutusi narkomaania teema representatsioonides (tuginedes varemtehtud uuringutele). Kolmandaks eesmärgiks on võrrelda meedia poolt väljatoodud tendentse ja alateemasid elanike ja selle eri sihtrühmade küsitluste kaudu representeeritud kogemuste ja arvamustega, ekspertide arvamuste ja statistikaga.