Pealkiri: 

Narkomaania representatsioonid Eesti ajalehtedes 2003. aastal

Autorid: Laastik L
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut, Eesti Uimastiseire Keskus
Märksõnad: narkootikumid, narkokaubandus, narkomaaniavastane võitlus, meedia, kuritegevus, seadused, lapsed, noored, asendusravi, vanglad, nakkushaigused, HIV, AIDS, narkomaania
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Laastik2004.pdf214.21 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Käesoleva töö teemaks on narkomaania representatsioonid Eesti ajakirjanduses 2003. aastal. Töös on uuritud kahte eesti populaarsemat päevaleht "Postimeest" ja "Päevaleht" ning ühte nädalalehte "Eesti ekspress". Uuringus on kasutatud kahte tekstianalüüsi meetodit. Esimesena kontentanalüüsi e. formaliseeritud sisuanalüüsi ning teisena artiklite süvaavalüüsi meetodit e. formaliseerimata sisuanalüüsi. Esimeses peatükis on kirjeldatud uuringu metoodikaid - meetodeid, valimit, muutujaid. Teises peatükis uuringu tulemusi. Tulemuste osa on jaotud kaheks. Esimeses pooles on tegemisest uuringu kvantitatiivsete andmete analüüsi ja interpretatsiooniga ning teises osas kvalitatiivse artiklite sisuanalüüsiga, mis peaks kirjeldama ja illustreerima ja selgitama kvantitatiivses analüüsis ilmnenud saadud tulemusi ja tendentse.
Kogu uuringus on kasutatud võrdlevateks andmeteks ja muutuste kirjeldamiseks, samadel printsiipidel läbi viidud uuringu tulemusi 2002. aasta artiklite kohta - Laastik
ja Vihalemm (2004) Narkomaania representatsioonid Eesti ajalehtedes aastal 2002.