Pealkiri: 

Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm "TerVE"

Väljaandja/tellija: Haridus- ja teadusministeerium
Märksõnad: teadus, tervisepoliitika, tervishoid, info, tervisekäitumine, tehnoloogiad
Välja antud: 2011
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
HTM2011_1.pdf1.1 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Programmi põhieesmärgiks on Eesti tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse võimekuse tugevdamine. Programmi tegevuste läbi tõstetakse rahva terviseteadlikkust ning suurendatakse terviseteaduste mõju elanike tervisele.

Programmi alaeesmärkideks on:
1) Parandada rahvastiku tervist mõjutavat käitumist ning õpi-, töö- ja elukeskkonda;
2) saavutada terviseinfo korrastatud kogumine ja koordineeritud analüüsimine;
3) aidata kaasa Eesti tervishoiusüsteemi tõhusamaks muutmisele;
4) arendada innovaatiliste tervishoiutehnoloogiate, sh e-tehnoloogiate võimalusi ning aidata kaasa uuenduslike toodete ja teenuste loomisele ja tutvustamisele;
5) aidata kaasa ministeeriumidevahelisele koordineeritud koostööle tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse ning selle rahastamise jätkusuutlikkuse tagamiseks.