Pealkiri: 

Eesti tervishoiu programm

Väljaandja/tellija: Haridus- ja teadusministeerium, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium
Märksõnad: tervisepoliitika, teadus, tervishoid, terviseteenused, majandus
Välja antud: 2011
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
HTM2011.pdf247.4 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Eesti tervishoiu programmi ülesanneteks on:

- määrata kindlaks tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse (TA) prioriteetsed valdkonnad ja kujundada vastavalt nendele rahastamisprioriteedid;
- koordineerida Eesti tervishoiuvaldkonna teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TA&I) tegevuste elluviimist programmi prioriteetsetes arendusvaldkondades;
- pakkuda poliitikakujundajatele regulaarselt otsuste tegemisele kaasaaitavat terviklikku ülevaadet terviseteadustega seotud kõrgharidus-, teadus- ja ettevõtlussektori võtmenäitajate kohta;
- edendada innovaatilist majandustegevust programmi prioriteetsetes arendusvaldkondades;
- parandada ministeeriumidevahelist koostööd ja infovahetust tervishoiuteaduste valdkonnas;
- kavandada ja arendada tervishoiusektori sisest, sektori ja riigi vahelist ning rahvusvahelist koostööd.