Pealkiri: 

Eesti arstide tööga rahulolu. Arst 2000: ankeetküsitlus 1987-1996 diplomeeritud arstidele.

Autorid: Sepp A , Virjo I , Mattila K
Väljaandja/tellija: TTÜ Kirjastus, Sotsiaalministeerium
Märksõnad: arstid, perearstid, haiglad, rahulolu, töö
Välja antud: 2007
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2007_2.pdf4.73 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Uurimus annab hea ülevaate Eesti arstide psühhosotsiaalsest taustast, rahulolust tööga, seda mõjutavatest teguritest, arstide professionaalsest ja sotsiaalsest identiteedist ja väärtustest. Tervishoiu tegevusstrateegiate arendamise alus ja peamine arvestatav tegur on arstkond oma hinnangute ja väärtustega. Arst 2000 uuringu tulemused annavad baasteadmisi arstkonnas toimuvate muutuste monitooringuks.