Pealkiri: 

HIV-epideemia Eestis: strateegilise info analüüs

Autorid: Rüütel K , Trummal A , Salekešin M , Pervilhac C
Väljaandja/tellija: WHO Regional Office for Europe, Tervise Arengu Instituut, Sotsiaalministeerium
Märksõnad: HIV, epideemiad, AIDS, info, ennetamine, statistika, sugulisel teel nakkavad haigused, kahjude vähendamine, narkomaania
Välja antud: 2011
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Rüütel2012_venek.pdf299.24 kBAdobe PDF
WHo2011.pdf1.46 MBAdobe PDF
Rüütel2011.pdf1.47 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Sisukord ...................................................................................................... iii
Tabelite ja jooniste loetelu ............................................................................. iv
Tänuavaldused...............................................................................................vii
Kasutatud lühendid........................................................................................viii
Kokkuvõte .................................................................................................... ix
1. Sissejuhatus ..............................................................................................1
2. Taust .........................................................................................................3
3. Üldine HIVi epidemioloogiline olukord ...........................................................9
4. HIV-testimine ........................................................................................... 17
5. Naised ja HIV .......................................................................................... 22
6. Noored ja üldelanikkond............................................................................ 28
7. Seksuaalsel teel levivad infektsioonid ........................................................ 38
8. Süstivad narkomaanid............................................................................... 41
9. Kinnipeetavad .......................................................................................... 53
10. HIV ja tuberkuloos .................................................................................. 62
11. HIViga inimesed ..................................................................................... 70
12. Meestega seksivad mehed....................................................................... 77
13. Prostitutsiooni kaasatud isikud................................................................. 85
14. Üldarutelu ja järeldused .......................................................................... 97
Lisa 1. Andmeallikad.................................................................................. 102
Viited ....................................................................................................... 107