Pealkiri: 

Kooli uimasti- ja seksuaalhariduse hetkeseisu ja barjääride kaardistamine

Autorid: Vorobjov S , Abel-Ollo K , Part K , Kull M
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut, Eesti Uimastiseire Keskus
Märksõnad: koolid, narkootikumid, seksuaalkasvatus, õpilased, õpetajad
Välja antud: 2011
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Vorobjov2011.pdf1.03 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: SISUKORD

1. SISSEJUHATUS JA TAUST .................................................................................. 2
2. UURINGU EESMÄRGID....................................................................................... 11
3. METOODIKA...................................................................................................... 12
4. TULEMUSED...................................................................................................... 13
4.1. Valimi kirjeldus................................................................................................. 13
4.2. Uimastiharidus ................................................................................................ 14
4.2.1 Tähendus, seonduvad teemad ja nende edastamine .................................. 14
4.2.2. Materjalid ja meetodid tunni läbiviimiseks .................................................... 16
4.3. Seksuaalharidus ............................................................................................ 20
4.3.1. Tähendus, seonduvad teemad ja nende edastamine ................................. 20
4.3.2. Materjalid ja meetodid tunni läbiviimiseks .................................................... 22
4.4. Inimeseõpetust andvate õpetajate koostöö teiste spetsialistidega ................. 27
4.4.1 Koolisisesed spetsialistid............................................................................... 27
4.4.2 Koostöö kooli juhtkonnaga ........................................................................... 29
4.4.3 Kooliväline koostöö ...................................................................................... 30
4.5. Täienduskoolitus ja toetavad õppematerjalid.................................................. 32
4.5.1 Täienduskoolitus - vajadused ja võimalused................................................ 32
4.5.2 Keerulised teemad ....................................................................................... 35
4.6. Üldised arvamused inimeseõpetuse kohta...................................................... 39
5. ARUTELU .......................................................................................................... 43
6. KOKKUVÕTE JA SOOVITUSED ......................................................................... 57
SUMMARY.............................................................................................................. 67