Pealkiri: 

Sihtuuring 2009. a "Koolisööklate menüü ning puhvetite kaubavaliku mitmekesisuse analüüs"

Väljaandja/tellija: Tervisekaitseinspektsioon
Märksõnad: toitumine, koolid, õpilased, lapsed
Välja antud: 2010
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Tervisekaitseinspektsioon2010.pdf165.88 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Toitumine
Kirjeldus: Sisukord

1. UURIMISTÖÖ EESMÄRK..................................................................................... 4
2. UURIMISTÖÖ METOODIKA................................................................................. 4
2.1 KOOLISÖÖKLA MENÜÜ MITMEKESISUS.......................................................... 4
2.2 KOOLIPUHVETI KAUBAVALIK............................................................................ 5
3. ANDMETE ANALÜÜS.......................................................................................... 6
3.1 KOOLISÖÖKLA 10 PÄEVA MENÜÜ................................................................... 6
3.1.1. Puu- ja köögiviljade kasutamine ................................................................... 7
3.1.2 Valmistoodete kasutamine.............................................................................. 8
3.1.3 Kala ja liha kasutamine .................................................................................. 8
3.2 KOOLIPUHVETI KAUBAVALIK .......................................................................... 10
4. JÄRELDUSED.................................................................................................... 16
4.1 KOOLISÖÖKLA 10 PÄEVA MENÜÜ.................................................................. 16
4.2 KOOLIPUHVETI KAUBAVALIK........................................................................... 17
5. SOOVITUSED ................................................................................................... 19
5.1 KOOLISÖÖKLA 10 PÄEVA MENÜÜ.................................................................. 19
5.2 KOOLIPUHVETI KAUBAVALIK........................................................................... 20
LISAD..................................................................................................................... 21
LISA 1.................................................................................................................... 21
Sihtuuring "Menüü mitmekesisuse hindamine"....................................................... 21
LISA 2.................................................................................................................... 23
Sihtuuring "Koolipuhveti kaubavalik" ..................................................................... 23
LISA 3.................................................................................................................... 25
Koolide nimekiri, kus uuriti söökla menüü ning puhveti sortimendi mitmekesisust.. 25
LISA 4.................................................................................................................... 33
Toidugruppide numbrid ......................................................................................... 33