Pealkiri: 

Uimastiprobleemide olukord Euroopas 2011

Väljaandja/tellija: EMCDDA
Märksõnad: narkootikumid, Euroopa, narkomaania, sõltuvushäired, tervisepoliitika, seadused, kuritegevus, ennetamine, ravi, kahjude vähendamine, terviseteenused, sotsiaalteenused, vanglad, kanep, nakkushaigused, suremus, narkokaubandus
Välja antud: 2011
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EMCDDA2011.pdf3.92 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Sõltuvusainete tarvitamine
Nakkushaigused
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Sisukord

Eessõna ...................................................................................................................5
Tänuavaldus ............................................................................................................7
Sissejuhatav märkus ................................................................................................9
Ülevaade. Suures plaanis - uimastitarbimine
tänapäeva Euroopas ..............................................................................................13
1. peatükk. Poliitika ja õigusnormid
Arengud ELi ja rahvusvahelises poliitikas; Riiklikud narkostrateegiad;
Riiklikud kulutused; Riiklikud õigusaktid; Uimastialased teadusuuringud ................19
2. peatükk. Ülevaade narkoprobleemide lahendamisest Euroopas
Ennetamine; Ravi; Sotsiaalne reintegratsioon; Kahjude vähendamine;
Kvaliteedi tagamine; Narkootikumidega seotud õiguskaitse ja narkoseaduste
rikkumised; Uimastitarbijatele suunatud tervisekaitse- ja
sotsiaalmeetmed vanglas .......................................................................................28
3. peatükk. Kanep
Pakkumine ja kättesaadavus; Tarbimise levimus ja harjumused; Ravi ....................42
4. peatükk. Amfetamiinid, ecstasy, hallutsinogeenid, GHB ja ketamiin
Pakkumine ja kättesaadavus; Tarbimise levimus ja harjumused;
Sekkumised meelelahutusasutustes; Ravi .............................................................52
5. peatükk. Kokaiin ja crack-kokaiin
Pakkumine ja kättesaadavus; Tarbimise levimus ja harjumused;
Kokaiinitarbimise mõju tervisele; Probleemne kokaiinitarbimine ja ravinõudlus;
Ravi ja kahjude vähendamine ................................................................................64
6. peatükk. Opioidide tarbimine ja narkootikumide süstimine
Pakkumine ja kättesaadavus; Probleemne narkootikumide tarbimine;
Narkootikumide süstimine; Probleemse opioiditarbimise ravi ..................................74
7. peatükk. Uimastitega seotud nakkushaigused ja surmad
Uimastitega seotud nakkushaigused; Nakkushaiguste ennetamine ja nendega
toimetulek; Uimastitega seotud surmad ja suremus; Uimastitega seotud
surmade vähendamine ...........................................................................................84
8. peatükk. Uued narkootikumid ja esilekerkivad suundumused
Uute uimastite suhtes võetavad meetmed; Mefedrooni järelkontroll;
Muude ainete järelkontroll; Nn seaduslikud uimastid; Uute uimastite
avaliku müügi kontrollimine ja politsei tegevus .......................................................96
Kasutatud kirjandus .............................................................................................103