Pealkiri: 

Järelaudit riigi tegevusest turvalise töökeskkonna tagamisel. Kas riik on astunud samme, et töötajad oleksid tööl kaitstud?

Väljaandja/tellija: Riigikontroll
Märksõnad: töötervishoid, ravikindlustus, töötajad, tööõnnetused, kutsehaigused, tervisepoliitika
Välja antud: 2011
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Riigikontroll2011_3.pdf515.17 kBAdobe PDF
Riigikontroll2011_3_ingl.pdf331.63 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Sisukord

Eestis puudub osapooli motiveeriv tööealise rahvastiku
töövõime säilitamise ja taastamise süsteem .............................................................5
Töökeskkonna ohuteguritega puutuvad kokku paljud Eesti töötajad .......................5
Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika ei peegelda tegelikkust ............................6
Töötajate tervise kaitse ei ole tööõnnetuse ja/või kutsehaiguse
korral piisavalt tagatud .............................................................................................9
Riik ei ole töökeskkonna ohutust riikliku prioriteedina teadvustanud ......................15
Tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustust ei ole ning riigil puudub
mõjuanalüüs võimalike alternatiivide rakendamise kohta .......................................16
Hoolimata vajadusest ei ole Eesti seni rakendanud tööõnnetus-
ja kutsehaiguskindlustust .......................................................................................16
Soomes kasutusel olev töötervishoiusüsteem ei täidaks Eestis
oma eesmärke .......................................................................................................17
Saksamaal kasutusel olevat töötervishoiusüsteemi oleks
Eestis keeruline rakendada ....................................................................................18
Hollandi töötervishoiusüsteem on Eestis potentsiaalselt rakendatav ......................19
Riigikontrolli soovitused ning rahandus- ja sotsiaalministri vastused ......................24
Auditi iseloomustus ................................................................................................27
Auditi eesmärk .......................................................................................................27
Hinnangu andmise kriteeriumid ..............................................................................27
Riigikontrolli varasemaid auditeid samas valdkonnas ............................................29