Pealkiri: 

Perearstiabi korraldus. Kas süsteem täidab sellele pandud ülesandeid?

Väljaandja/tellija: Riigikontroll
Märksõnad: perearstid, esmatasandi tervishoid, tervishoiukorraldus, kroonilised haigused, finantseerimine
Välja antud: 2011
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Riigikontroll2011_2.pdf1.16 MBAdobe PDF
Riigikontroll2011_ingl.pdf272.36 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Sisukord

Valdkonna ülevaade ................................................................................................5
Perearstiabi osutamine ............................................................................................7
Perearstid ei täida kõiki neile pandud ülesandeid ....................................................7
Perearstid jälgivad vaid pooli südamehaigeid patsiente .........................................11
Erakorralise meditsiini osakonda pöördub palju patsiente,
kes peaksid ennekõike abi saama perearstilt .........................................................13
Perearstide poolik töö kulutab eriarstiabi raha .......................................................19
Takistused perearstisüsteemi paremal toimimisel ...................................................21
Perearste ei jätku kõikjale ......................................................................................21
Perearstiabi kättesaadavus on halvenenud ...........................................................27
Perearstide rahastamissüsteem ei motiveeri piisavalt
perearste paremat teenust osutama ......................................................................28
Perearstid ei suuda piisavalt investeerida ruumidesse ega
seadmetesse ..........................................................................................................33
Perearsti tööajast kulub suur osa patsiendi ja ravitööga
otseselt mitteseotud ülesannetele ..........................................................................35
Järelevalve ei keskendu perearstide töö kvaliteedile .............................................37
Riigikontrolli soovitused ja auditeeritu vastused .....................................................40
Auditi iseloomustus ................................................................................................46
Auditi eesmärk .......................................................................................................46
Hinnangu andmise kriteeriumid ..............................................................................46
Riigikontrolli varasemaid auditeid tervise valdkonnas ............................................50
Lisa A. Perearstide ülesanded tasustamise liigist lähtudes ....................................51
Lisa B. Perearstide veebiküsitluse tutvustus ..........................................................53
Lisa C. Erakorralise meditsiini osakondades korraldatud uuringu kirjeldus ............54
Lisa D. Kardioloogiliste patsientide perearstipoolse ravikäsitluste
uuringu kirjeldus .....................................................................................................55
Lisa E. Perearstide sissetulekute analüüsi kirjeldus ...............................................56
Lisa F. Asulad, kust perearsti külastamine ühistranspordiga on raskendatud ........57