Pealkiri: 

Tervis ja heaolu Eesti maakondades 2000-2010

Autorid: Aaben L , Käbin M , Karelson K , Oja L , Ruuge M , Servinski M , Lai T
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut, Sotsiaalministeerium, Statistikaamet
Märksõnad: maakonnad, statistika, tervislik seisund, suremus, surmapõhjused, kasvajad, südame-veresoonkonna haigused, traumad, kehakaal, toitumine, haigestumus, kuritegevus, õhu saastamine, alkohol, suitsetamine, reproduktiivtervis, perearstid, hooldusravi, tuberkuloos, sugulisel teel nakkavad haigused, nakkushaigused, tööõnnetused, liiklusõnnetused
Välja antud: 2012
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Aaben2012.pdf11.87 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Traumad
Toitumine
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Sisukord

Sissejuhatus. Mitme näoga Eesti ............................................................................. 3
Maakonna tervise ja heaolu ülevaadetest ............................................................. 14
Maakonna tervise ja heaolu ülevaadete tõlgendamisest ....................................... 15
Suure võrdlusgraafiku tõlgendamine ..................................................................... 17
Harjumaa tervise ja heaolu ülevaade .................................................................... 18
Tallinna linna tervise ja heaolu ülevaade ............................................................... 22
Hiiumaa tervise ja heaolu ülevaade ....................................................................... 26
Ida-Virumaa tervise ja heaolu ülevaade ................................................................ 30
Jõgevamaa tervise ja heaolu ülevaade ................................................................. 34
Järvamaa tervise ja heaolu ülevaade .................................................................... 38
Läänemaa tervise ja heaolu ülevaade .................................................................. 42
Lääne-Virumaa tervise ja heaolu ülevaade ........................................................... 46
Põlvamaa tervise ja heaolu ülevaade .................................................................... 50
Pärnumaa tervise ja heaolu ülevaade ................................................................... 54
Raplamaa tervise ja heaolu ülevaade ................................................................... 58
Saaremaa tervise ja heaolu ülevaade ................................................................... 62
Tartumaa tervise ja heaolu ülevaade .................................................................... 66
Tartu linna tervise ja heaolu ülevaade .................................................................. 70
Valgamaa tervise ja heaolu ülevaade .................................................................... 72
Viljandimaa tervise ja heaolu ülevaade ................................................................. 76
Võrumaa tervise ja heaolu ülevaade ..................................................................... 80
Maakondade jaotustabel ....................................................................................... 84
Eesti tervise ja heaolu ülevaade ........................................................................... 85
Maakonna näitajate definitsioonid, arvutuspõhimõtted ja allikad ........................... 89
Eesti ja Euroopa võrdluses kasutatud näitajate definitsioonid ja allikad ................ 92
Kasutatud ja kasulik kirjandus ............................................................................... 95