Pealkiri: 

Health in the Baltic Countries 2009

Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: surmapõhjused, haigestumus, tervishoid, tervishoiustatistika, kulud, Läti, Leedu, arstid, haiglad, kasvajad, tuberkuloos, nakkushaigused, haiglaravi, traumad, reproduktiivtervis, demograafilised näitajad, statistika
Välja antud: 2011
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TAI2011.pdf296.59 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Rahvastiku tervise ajatrendid
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Traumad
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Statistikakogumik "Health in the Baltic Countries" pakub iga-aastaselt ülevaate kõige värskemast Eesti, Läti ja Leedu tervisestatistikast.
Rahvastiku tervist peegeldatakse läbi demograafiliste trendide, surmapõhjuste, valitud haiguste esinemise kirjeldamise, tervishoiu ressursside ja kulutuste kirjeldamise.
Peamisteks andmeallikateks on: tervishoiuinstitutsioonide aastaaruanded ja raportid, terviseinfot sisaldavad andmebaasid ja registrid, riiklike statistikaametite publikatsioonid.