Pealkiri: 

Isiku tunnuste või sotsiaalse positsiooni tõttu aset leidev ebavõrdne kohtlemine: elanike hoiakud, kogemused ja teadlikkus

Autorid: Lagerspetz M , Hinno K , Joons S , Rikmann E , Sepp M , Vallimäe T
Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: tervislik seisund, puuetega inimesed, ebavõrdsus, diskrimineerimine, hoiakud
Välja antud: 2007
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2007_1.pdf2.89 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Mittenakkushaigused
Kirjeldus: Ptk 5: Ebavõrdne kohtlemine ning puue või pikaajalised terviseprobleemid.
Puuetega inimesed ja nende pereliikmed ei olnud oma kinnitust mööda sattunud ebavõrdse kohtlemise ohvriks rohkem kui teised vastajad. Samas tundub see asjaolu olevat seotud nende väiksema aktiivsusega paljudes valdkondades, kus võiks ette tulla ebavõrdset kohtlemist. Kuna puuetega inimesed on teistega võrreldes palju harvemini hõivatud töö või õppimisega, võib ebavõrdse kohtlemise kogemuse vähesust nendes valdkondades pidada isegi seaduspäraseks. Sotsiaalpoliitika, tööjõu- ja hariduspoliitika ette kerkib aga küsimus, kas puuetega inimeste suhteline välistatus tööelus ja hariduses osalemisest ise ei ole üks ebavõrdse kohtlemise vorme. Samamoodi saame seletada ka puuetega inimeste ja nende perekondade teistest sagedamaid kogemusi ebavõrdse kohtlemisega naabrite poolt ning tervishoiuteenuste kättesaamisel. Ilmselt on need valdkonnad, millega puuetega inimesed kokku puutuvad ning millest nende heaolu sõltub suuremal määral kui puueteta inimestel. Puudega vastajad märkisid teistest sagedamini, et nad ei teadnud, kelle poole pöörduda abi saamiseks ebavõrdse kohtlemise korral. Ka see võib olla põhjustatud nende vähesest osalemisest töö- ja hariduselus.