Pealkiri: 

Erakorralise meditsiini osakonda pöördunud patsientide uuringu kokkuvõte

Väljaandja/tellija: Riigikontroll
Märksõnad: eriarstiabi, patsiendid, demograafilised näitajad, perearstid, eriarstid, esmatasandi tervishoid, kiirabi, tervishoid, tervishoiukorraldus
Välja antud: 2010
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Riigikontroll2010_!.pdf365.57 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Sisukord

Erakorralise meditsiini osakonna uuring .................................................................. 2
Uuringu metoodika ja valim ..................................................................................... 2
Põhjendamata ja põhjendatud patsientide jaotus ................................................... 2
Uuritud valimi võrdlus kõikide EMO külastustega .................................................... 3
Patsientide jaotus elukoha, vanuse ja soo järgi ...................................................... 3
Patsientide jaotus nädalapäevade ja kellaaegade järgi .......................................... 5
Saatekirjad ja kiirabi ............................................................................................... 6
EMOsse tuleku põhjused ........................................................................................ 7
Kaebused EMOsse pöördumisel ............................................................................. 8
Põhjendatud patsientide EMOsse tuleku põhjuste jaotus ....................................... 9
Perearstide veebiküsitlus ........................................................................................ 9
Uuringu tutvustus .................................................................................................... 9
Perearstide ülevaade oma patsientide EMOs käimisest .......................................... 9
Põhjendamata EMO- või kiirabipatsientide osakaal perearstide hinnangul............ 10
Põhjendamata patsientide EMOsse pöördumise asjaolud ..................................... 10
LISA. Erakorralise meditsiini osakonda pöördunud patsientide uuringu ankeet .... 11