Pealkiri: 

Perearstide veebiküsitluse tulemused

Väljaandja/tellija: Riigikontroll
Märksõnad: perearstid, esmatasandi tervishoid, tervishoid, tervishoiutöötajad, arstiabi, tervishoiukorraldus, tervishoiutöötajad, eriarstiabi, patsiendid
Välja antud: 2010
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Riigikontroll2010_1.pdf1.8 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Sisukord

Küsitluse iseloomustus ja vastanute jaotus ......................................................... 3
PRAKSISE TÖÖKORRALDUS ............................................................................. 4
1. Meditsiinipersonal ............................................................................................ 4
2. Mittemeditsiiniline personal .............................................................................. 5
3. Pereõe iseseisev vastuvõtt .............................................................................. 6
4. Pereõe iseseisva vastuvõtu tundide arv nädalas ............................................. 7
5. Koduvisiitide arv nädalas ................................................................................. 7
6. Personali tööaeg nädalas ................................................................................ 8
TEENUSED JA ÜLESANDED .............................................................................. 13
7. Kes teeb erinevaid tegevusi perearstipraksises?............................................ 13
8. Valmisolek ülesandeid juurde võtta ................................................................. 20
9. Põhjused ülesannete tegemata jäämiseks ...................................................... 22
ERIARSTIABI ....................................................................................................... 25
10. Eriarstide konsultatsioonide vastuste piisavus .............................................. 25
11. Patsiendi konsultatsioonile saatmiseks ettevalmistamise piisavus ................. 26
12. Võimalused soovitud uuringute ja analüüside tegemiseks või
väljast tellimiseks ................................................................................................. 26
13. Vajalike uuringute kättesaadavus .................................................................. 27
14. Eriarstide suhtumine perearstide töö kvaliteeti .............................................. 28
15. Patsientide suhtumine perearstide töö kvaliteeti ............................................ 29
ERAKORRALISE MEDITSIINI OSAKOND JA KIIRABI ............................................. 30
16. Ülevaade oma patsientide erakorralise meditsiini osakonnas
käimisest või kiirabi kutsumisest ........................................................................... 30
17. EMO- või kiirabipatsientide osakaal, kelle probleemi oleks saanud
lahendada perearst ............................................................................................. 30
18. Põhjused, miks patsient läheb haigla erakorralise meditsiini osakonda
perearsti kompetentsi kuuluva probleemiga ......................................................... 32
RAHASTAMINE JA KVALITEEDITASU .................................................................... 36
19. Perearstide tasustamissüsteem mõistlikkus ja motiveerivus............................. 36
20. Praegusesse rahastamissüsteemi arvestamata kulud ..................................... 37
21. Hinnangud kvaliteeditasu süsteemile .............................................................. 38
22. Kvaliteeditasu süsteemi motiveerivus ............................................................. 38
23. Kvaliteeditasusüsteemiga mitteliitumise põhjused........................................... 39
24. Kvaliteeditasu osakaal tulevikus ......................................................................40
25. Uute tegevuste lisamine kvaliteeditasu süsteemi ............................................. 41
ÜLDINE ................................................................................................................. 42
26. Geograafiline ja ajaline kättesaadavus ........................................................... 42
27. Kohaliku omavalitsuse toetus perearstile ........................................................ 42
28. Arstiüliõpilaste motiveerimine perearsti kutset valima ..................................... 43
29. Perearstide motiveerimine tööle maapiirkondadesse ...................................... 45
30.-31. Perearstina töötamise juriidiline vorm (praegune ja soovitav) .................. 46
32. Kõige olulisemad probleemid perearstina töötamisel ...................................... 47
Lisa A. Küsitluse kaaskiri ....................................................................................... 52
Lisa B. Küsitluse ankeet ........................................................................................ 53