Pealkiri: 

Kõrgvererõhktõve ning südameveresoonkonnahaiguste ennetamise patsientide perearstipoolse ravikäsitluse analüüs

Väljaandja/tellija: Riigikontroll
Märksõnad: mittenakkushaigused, südame-veresoonkonna haigused, perearstid, arstiabi, patsiendid, ravi
Välja antud: 2010
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Riigikontroll2010.pdf263.49 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Mittenakkushaigused
Kirjeldus: Sisukord

Kardioloogiliste patsientide perearstipoolse ravikäsitluse uuringu kirjeldus ............ 2
Uuringu tulemuste lühikokkuvõte ............................................................................ 4
1. Hüpertooniapatsientide analüüs ......................................................................... 6
1.1. Kui palju hüpertooniapatsientidest on kardioloogi konsultatsioonile
suunatud põhjendatult? .......................................................................................... 6
1.2. Kui palju patsientidest, keda kardioloogi vastuvõtule ei suunatud,
oleks tulnud sinna saata? ....................................................................................... 6
1.3. Kuidas sõltub hüpertooniapatsiendi kardioloogi konsultatsioonile
suunamise/ mittesuunamise põhjendatus perearsti tegevuskohast? ....................... 7
1.4. Kuidas sõltub hüpertooniapatsiendi kardioloogi konsultatsioonile suunamise/
mittesuunamise põhjendatus perearsti vanusest? .................................................. 8
1.5. Kuidas sõltub hüpertooniapatsiendi kardioloogi vastuvõtule suunamise/
mittesuunamise põhjendatus sellest, kas perearst oli 2009. aastal liitunud
kvaliteeditasu süsteemiga? ..................................................................................... 9
1.6. Kuidas sõltub hüpertooniapatsiendi kardioloogi konsultatsioonile
suunamise/mittesuunamise põhjendatus perearsti
uuringufondi kasutamise osakaalust 2009. aastal?............................................... 11
1.7. Kui palju patsiente on pärast kardioloogi konsultatsiooni
käinud perearsti vastuvõtul? ................................................................................. 13
1.8. Millised uuringud on patsientidele tehtud? Milliseid uuringuid
teevad perearstid liiga vähe? ................................................................................ 14
2. Preventsioonipatsientide analüüs ..................................................................... 17
2.1. Kui palju preventsioonipatsientidest on kardioloogi
konsultatsioonile suunatud põhjendatult? ............................................................. 17
2.2. Kui palju preventsioonipatsiente neist, keda kardioloogi
konsultatsioonile ei suunatud, tulnuks sinna saata? ............................................. 17
2.3. Kuidas preventsioonipatsient sattus perearsti juurde? .................................. 19
2.4. Kui paljudel preventsioonipatsientidest leiti liiga kõrge
vererõhk, liiga kõrge kolesteroolitase? ................................................................. 19

Kardioloogidest ja perearstidest ekspertide hindamistulemuste võrdlus ............... 20
3.1. Kas kardioloogi vastuvõtule suunamata jätmine oli
meditsiiniliselt põhjendatud? ................................................................................. 20
3.2. Kas kardioloogi konsultatsioonile saatmine oli
meditsiiniliselt põhjendatud? ................................................................................ 21
Lisa. 1. Küsimustik hüpertooniapatsientide kohta (i10-i15) .................................. 22
Lisa 2. Küsimustik preventsiooniprogrammi (Z13.6) isikute kohta ......................... 24