Pealkiri: 

Eesti piirkondlik areng

Väljaandja/tellija: Statistikaamet
Märksõnad: demograafilised näitajad, sotsiaalmajanduslikud näitajad, tervislik seisund, tervisekäitumine, suitsetamine, maakonnad, vallad, toitumine, alkohol, surmapõhjused, ebavõrdsus
Välja antud: 2011
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Statistikaamet2011_1.pdf13.68 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Toitumine
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: SISUKORD
Saateks ................................................................................................................... 7
Viimaste aastate suundumused Eesti piirkondlikus arengus. Eedi Sepp.................. 9
Piirkondlikke arengumudeleid otsides. Matti Lüsi................................................... 40
Tervis Eesti piirkondades. Taavi Lai, Leila Oja, Mare Ruuge,
Maali Käbin, Laura Aaben...................................................................................... 61
Keskkonnatasu kasutamine kohalikes omavalitsustes. Kersti Salu ....................... 86
Turismist Eestis majutusstatistika põhjal. Helga Laurmaa .................................... 118
Harju ja Tartu maakonna jätkusuutlikkusest. Siim Krusell..................................... 133
Igaüks loeb! Kõpu vald. Mihkel Servinski............................................................. 149
Mitmest tükist koosneb Eesti? Garri Raagmaa .................................................... 173
Pendelrändest Eestis. Mobiilpositsioneerimise andmestikul põhinev analüüs.
Rein Ahas, Siiri Silm, Anto Aasa, Kadri Leetmaa, Erki Saluveer, Margus Tiru ..... 185