Pealkiri: 

2005.a riikliku immuniseerimiskava alusdokumendi lisa

Autorid: Lutsar I, Oona M, Tamm E
Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: vaktsiinid, vaktsineerimine, immuniseerimine, nakkushaigused, tervisepoliitika
Välja antud: 2010
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lutsar2010.pdf313.58 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Nakkushaigused
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Käesolev dokument on täienduseks 2006. aastal ilmunud riikliku vaktsinatsioonikava alusdokumendile (http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Tervisevaldkond/Rahvatervis/Riikliku_im munoprofuelaktika_kava_alusdokument.pdf). Selle koostamise eesmärgiks oli esiteks hinnata vaktsiinvälditavate haiguste epidemioloogilist olukorda Eestis, teiseks analüüsida viimase viie aasta jooksul ilmunud andmeid uutest vaktsiinidest ning nendega läbi viidud uuringutest ning kolmandaks teha sellest lähtuvalt soovitusi vaktsineerimiskava muutmise osas.
Käesolev dokument ei kajasta haigusi, mille epidemioloogiline olukord, immuniseerimise strateegiad ega ka profülaktikaks kasutatavad vaktsiinid pole viimase 5 aasta jooksul muutunud. Nende haiguste korral kehtivad vaktsinatsioonikava alusdokumendis kehtestatud seisukohad.
Dokumendis ei sisaldu ka ettepanekuid immuniseerimise ajakava muutmiseks. Juhul kui otsustatakse immuniseerimiskalendreisse juurde lisada mõni uus vaktsiin,vajaks esimese eluaasta ajakava kindlasti kaasajastamist.
Dokumendis ei sisaldu soovitusi riskigruppide vaktsineerimiseks, kuna vastavad soovitused on immuniseerimiskomisjoni poolt üle vaadatud vähem kui aasta tagasi. Küll aga vajaksid otsustamist riskigruppi kuuluvate isikute vaktsineerimiste rahastamine. Vastavad ettepanekud on tehtud immuniseerimiskava alusdokumendis.