Pealkiri: 

Koolieelsete lasteasutuste tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja täitmise hindamine

Autorid: Järviste A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: lasteaiad, tervisedendus, keskkond, ennetamine, lapsed, terviseteenused, tervishoid, toitumine, hoiakud, lapsevanemad, maakonnad, arstiabi
Välja antud: 2000
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Järviste2000.pdf147.19 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisekaitse
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Traumad
Nakkushaigused
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Uuringu peaeesmärgiks oli saada ülevaadet laste õpi-ja hoiutingimustest ning tervisekaitse, tervisedenduse ja haiguste ennetamise olukorrast koolieelses lasteasutuses.
Alaeesmärgid: saada ülevaadet personali erialasest ettevalmistusest ja täiendõppest; uurida ning analüüsida laste õpi-ja hoiutingimusi koolieelse lasteasutuse füüsilise keskkonna olukorra kaudu; hinnata ja analüüsida päevakava; hinnata ja analüüsida laste meditsiiinilist teenendamist ning tervisedendustööd; hinnata ja analüüsida laste toitlustamist; uurida lapsevanemate hoiakuid ja ootusi lasteasutuse suhtes.