Pealkiri: 

HIV-i ja AIDS-iga võitlemine Eestis. Välishindamise aruanne

Autorid: Drew R , Donoghoe M , Koppel A , Laukamm-Josten U , Politi C , Rotberga S , Sarang A , Stöver H
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: HIV, AIDS, ennetamine, terviseteenused, süstlavahetusteenus, asendusravi, antiretroviirusravi, narkootikumid, vanglad, kinnipidamiskohad, epideemiad, andmed, tervishoid, teenused, noored, prostitutsioon, meestega seksivad mehed, narkomaania, koolitus
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Drewjt2008.pdf394.92 kBAdobe PDF
Drewjt2008_inglisek.pdf630.91 kBAdobe PDF
Drewjt2008_venek.pdf687.69 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Kirjeldus: Raporti kaudu soovitakse anda praktiline panuspanus sellesse, et Eesti arendaks välja kohased vastumeetmed seoses HIV-i ja ADS-i levikuga. Hindamisraport keskendub kahele peamisele valdkonnale: struktuurid ja süsteemid; teenustega haaratus ja nende kvaliteet. Hindamine on teostatud UNODC ja WHO ühise egiidi all.
Kokkuvõttes on võimalik väita, et on tehtud märkimisväärseid edusamme pakkumaks efektiivseid ennetusteenuseid kõige enam ohustatud sihtrühmadele, eelkõige SNidele. Sellegipoolest tuleb tegevust veelgi tõhustada ning fokuseerida, laiendades mitte üksnes nõela- ja süstlavahetuse programme, vaid ka opioid-asendusravi ning parandades SN-ide juurdepääsu ARV ravile. Kõrgendatud vajaduseks on kogukonnas pakutavate teenuste kättesaadavuse tagamine ka vanglates ja arestimajades.