Pealkiri: 

Eesti terviseinfosüsteemi majandusmõju/puhastulu hindamine. TOF-DIGIMÕJU projekti lõpparuanne

Autorid: Saluse J , Aaviksoo A , Ross P , Tiik M , Parv L , Sepper R , Pohjonen H , Jakovlev Ü , Enni K
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: tervishoid, tervishoiukorraldus, diabeet, tervisepoliitika, majandus, kulud
Välja antud: 2010
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Saluse J, Aaviksoo A, Ross P, Tiik M, et al. Eesti terviseinfosüsteemi majandusmõju/puhastulu hindamine. TOF-DIGIMÕJU projekti lõpparuanne. Eesti Arst 2010;89(10):659-696.
Link: http://www.eestiarst.ee/static/files/000/ea1010lk659-696.pdf
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Aruandes antakse ülevaade TOF-DIGIMÕJU projekti tulemustest. Projekti
põhieesmärk oli töötada välja kohane metoodika riigi terviseinfosüsteemi rakendamise mõju hindamiseks. Riikliku terviseinfosüsteemi elluviimise võimalike kulude ja tulude analüüsil tugineti PENGi mudelile, mis on kavandatud spetsiaalselt infotehnoloogia investeeringute hindamiseks.
PENGi meetod valiti välja eeskätt selle tervikliku käsituse tõttu, mis võimaldab hõlmata nii arvulisi kui ka mittearvulisi andmeid. Näidishaigusena kasutati II tüüpi suhkurtõbe, et arvutada välja kasutegurid patsientide, tervishoiuteenuste osutajate ning kodanike/ühiskonna jaoks. Aruande VII peatükis on esitatud projekti viimases etapis koostatud soovitused selle kohta, kuidas kasutada riiklikku terviseinfosüsteemi tõhusama tervishoiupoliitika elluviimiseks.