Pealkiri: 

Säästva transpordi raport 2010

Autorid: Jüssi M , Poltimäe H , Sarv K , Orru H
Väljaandja/tellija: Säästva Arengu Komisjon
Märksõnad: keskkond, keskkonnatervis, õhu kvaliteet, õhu saastamine, liiklus, liiklusohutus, müra, tervisepoliitika, füüsiline aktiivsus
Välja antud: 2010
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Jüssi2010.pdf3.9 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Füüsiline aktiivsus
Kirjeldus: Käesoleva raporti eesmärk oli anda hinnang Eesti transpordi ja liikuvuse suundumustele säästva arengu seisukohast ja pakkuda välja lahendusi säästva transpordikorralduse saavutamiseks. Raporti fookus on eelkõige sellel, mida saab riik ära teha transpordi energiatõhususe suurendamiseks ja selleks, et elanikel oleks mugavam auto asemel liigelda ühissõidukiga, jalgsi ja jalgrattaga.
Raportis analüüsitakse Eesti transpordisektori ja elanike liikuvust rahvusvaheliste säästva transpordi indikaatorite alusel. Saadud tulemusi võrreldakse Euroopa Liidu liikmesriikide ning lähinaabrite Läti ja Soome tulemustega. Kolmeteistkümne säästva transpordi indikaatori ja praeguste suundumuste jätkumist kirjeldava BAAS-stsenaariumianalüüsi alusel võib väita, et seniste trendide jätkudes Eesti transport ja liikuvus ei arene jätkusuutlikult. Praegune transpordipoliitika ei aita kaasa ka rahvusvaheliste kohustuste täitmisele, eelkõige transpordi energiakulu ja kasvuhoonegaaside heite kasvu ohjamisele aastaks 2020. Samas on Eesti transpordi energiaefektiivsuse ja säästvate transpordiliikide arendamise varu suur ning transpordisüsteemi on võimalik nii üle-eestiliselt kui ka linnades säästvamaks muuta.