Pealkiri: 

HIV/AIDS-i ennetustegevus Eestis 2004. ja 2005. aastal

Autorid: Trummal A , Lõhmus L
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: HIV, AIDS, ennetamine, epideemiad, terviseuuringud, narkootikumid, noored, prostitutsioon, vangid, meestega seksivad mehed, seksuaalkäitumine, süstlavahetusteenus, asendusravi, nõustamine, terviseteenused, rühmatöö, narkomaania
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Trummaljt2006_1.pdf1.57 MBAdobe PDF
Trummaljt2006_1_venek.pdf638.94 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Demograafilised näitajad
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Eesti HIV/AIDS-i ennetustegevuses on viimastel aastatel tugevalt suurenenud kasutada olev finantsiline, inim- ja organisatsiooniline ressurss ning laienenud tegevuste ulatus. Tutvustamaks ennetustöö saavutusi kajastab käesolev raport riiklikult koordineeritud HIV/AIDS-i valdkonna tegevust Eestis 2004. ja 2005. aastal.
Esmalt antakse ülevaade HIV-nakkuse peamistest levikutrendidest ning ilmnevatest muutustest võrreldes epideemia algusajaga. Järgneb üldine valdkonna struktuuri ning programmide tutvustamine, mille raames üleriiklikku HIV/AIDS-i ennetustegevust ellu viiakse. Raporti neljandas peatükis selgitatakse, mis on tegevuste monitooring ja hindamine ning milliseid andmekogumisi teostatakse Eestis. Viiendas peatükis antakse kaheksa peamise ennetustöö eesmärgi lõikes ülevaade 2004. ja 2005. teostatud tegevustest, saavutatud tulemustest ning läbiviidud uurimuste andmetest. Viimane peatükk kajastab lühidalt viimastel aastatel teostatud üleriikliku tegevuse välishindamisi.