Pealkiri: 

Arstiabi kasutamise seoses psühholoogiliste tegurite ja enesehinnanguliste tervisenäitajatega

Autorid: Ruus T
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: tervishoid, tervishoiukorraldus, sotsiaalmajanduslikud näitajad, demograafilised näitajad, patsiendid, arstiabi, psühholoogia, esmatasandi tervishoid, kiirabi
Välja antud: 2011
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Ruus2011.pdf190.51 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Vaimne tervis
Kirjeldus: Eesmärk on uurida psühholoogiliste tegurite osa arstiabi kasutamises võttes arvesse ka
sotsiaal-demograafilisi ja tervisega seotud tegureid. Täpsemalt on antud töö raames eesmärk
uurida küsitlusele eelnenud 12-kuu arstiabi kasutust-mittekasutust, keskmisest oluliselt
sagedamat esmatasandi arstiabi ning kiirabi ja EMO kasutamist ennustavaid tegureid.