Pealkiri: 

Sexual health and behaviour of young women in Estonia

Autorid: Haldre K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Sünnitusabi ja günekoloogia õppetool
Märksõnad: naised, seksuaalkäitumine, rasedus, noored, abort, sotsiaalmajanduslikud näitajad, reproduktiivtervis
Välja antud: 2009
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Doktoritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Haldre2009.pdf648.1 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Reproduktiivtervis
Riskikäitumine
Kirjeldus: Käesolevas uurimuses analüüsiti noorte naiste seksuaaltervise erinevaid näitajaid: suundumusi teismeliste raseduste esinemises kiirete sotsiaal-majanduslike muudatuste perioodil aastatel 1992-2001, hinnati teismelise sünnitaja vanuse efekti perinataalsele tulemile, uuriti teismeliste planeerimata rasedustega seotud individuaalseid ja perekondlikke tegureid ning hinnati eelneva indutseeritud abordi seost platsentaarperioodi tüsis­tustega. Uuringuperioodil vähenes märgatavalt nii teismeliste sünnituste kui indutseeritud abortide üldarv, samuti abortiivsus- ja sündimuskordajad 1000 teismelise kohta. Teismelistel oli suurenenud enneaegsuse ja madala sünnikaaluga lapse sünni risk võrreldes 20-24aastaste emadega. Surnultsünni risk polnud teismelistel emadel suurem. 17aastastel ja noorematel tütarlastel oli suurenenud lapse surma risk neonataalses ja postneonataalses perioodis, mis ilmselt tulenes enneaegsusest. Planeerimata raseduse risk teismeeas oli seotud madala teadmiste tasemega rasestumisvastaste vahendite ja suguorganite talitluse kohta ning negatiivse hoiakuga kooliskäimise suhtes ja alkoholi sagedase kasutamisega pereliikmete poolt. Esimese trimestri kirurgiline abort anamneesis oli esmassünnitajatel seotud tüsistuste (emakaõõne manuaalne revisioon, platsenta manuaalne eemaldamine, emakaõõne abrasioon) riski tõusuga sünnituse platsentaarperioodis.