Pealkiri: 

Tervishoiutöötajate täiend- ja ümberõpe

Autorid: Allikmets K , Tamme P , Bärenson D , Nirk L , Tamm A , Kiivet R-A
Väljaandja/tellija: MTÜ Tervishoiuselts, Sotsiaalministeerium, Eesti Tervishoiuprojekt 2015
Märksõnad: tervishoid, tervishoiutöötajad, tervisepoliitika, tervishoiureformid
Välja antud: 2002
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
MTÜTervishoiuselts2002.pdf552.78 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Käesolev uuring viidi läbi Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi ja Eesti
Tervishoiuprojekt 2015 tellimusel ning selle eesmärgiks oli saada ülevaade
tervishoiutöötajate ressursist Eestis, hinnata nende koolitusvajadusi ja -võimalusi ning
suhtumist, vajadust ja valmisolekut võimalikuks ümberõppeks seoses käimasoleva
tervishoiureformiga.
Uuringu tulemusena kaardistati tervishoiutöötajate koolitusvajadused ja -võimalused,
koostati nende vajaduse prognoos arvuliselt ja kutsete lõikes ning sõnastati ettepanekud
põhi-, täiend- ja ümberõppe sisu, mahtude, rahastamise ja vormide osas.