Pealkiri: 

HIV-epidemic in Estonia: injecting drug use and quality of life of people living with HIV

Autorid: Rüütel K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: HIV, AIDS, elukvaliteet, riskikäitumine, narkomaania, süstlavahetusteenus, terviseteenused, riskitegurid
Välja antud: 2009
Tüüp: Doktoritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
ryytel_kristi.pdf585.05 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Kirjeldus: Käesolev doktoritöö keskendub HIV-nakkuse levimuse ja riskitegurite hindamisele süstivate narkomaanide seas ning HIV-nakatunud inimeste elukvaliteedi ja sellega seotud tegurite hindamisele Eestis. HIV-levimus süstivate narkomaanide seas oli antud uuringus Tallinnas 54% ja Kohtla-Järvel 90%. HIV-nakkuse levikuga seotud riskikäitumine (nii narkootikumide süstimist kui seksuaalelu puudutav) oli antud uuringus osalenute seas sage. Kiire ja laiaulatuslik süstivatele narkomaanidele ja nende seksuaalpartneritele suunatud HIV-ennetuse programmide rakendamine on ülioluline epideemia edasise leviku pidurdamiseks. Infektsionisti külastavate HIV-nakatunud inimeste hinnang oma elukvaliteedile oli rahuldav. Ilmnesid erinevused soo, piirkonna ja võimaliku nakatumise tee järgi. Peamised tegurid, mis mõjutasid hinnangut elukvaliteedi erinevatele aspektidele, olid terviseseisund ning tööhõive. Lisaks tervishoiuteenuste pakkumisele elukvaliteedi parandamiseks on oluline suurendada tööhõivet HIV-nakatunud inimeste seas ning arendada selleks tööhõive programme.
Käesolevas uuringus kasutatud elukvaliteedi instrument (WHOQOL-HIV) oli vastuvõetav tervishoiuteenuseid saavatele HIV-nakatunud inimestele ja nii eesti- kui venekeelne versioon on usaldusväärne ja valiidne. Küsimustikke saab edaspidi kasutada HIV-nakatunud inimestele suunatud rahvatervishoiu-alaste ja kliiniliste sekkumiste hindamiseks.