Pealkiri: 

Eesti Kooliõpilaste Tervisekäitumise Uuring. 2005/2006 õppeaasta

Autorid: Aasvee K , Poolakese A , Minossenko A , Kurbatova A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: tervisekäitumine, õpilased, koolid, lapsed, andmed, sotsiaalmajanduslikud näitajad, eluviisid, riskikäitumine, suhted, sotsiaalne kihistumine, tervislik seisund, toitumine, kehakaal, füüsiline aktiivsus, alkohol, suitsetamine, narkootikumid, kanep, seksuaalkäitumine, suitsiidid, depressioon, vaimne vägivald, traumad, füüsiline vägivald, poisid, tüdrukud, maakonnad, regioonid
Välja antud: 2007
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Aasveejt2007.pdf2.79 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Traumad
Vaimne tervis
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Teooria ja metoodika
Kirjeldus: Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringute aruanded on tavaliselt keskendunud trendide kirjeldamisele ja tulemuste võrdlemisele teiste maade andmetega. 2005/2006.õppeaastal läbi viidud uuringu aruandena on esamakordselt koostatud standardtabelite kogumik, mida seni on olnud tavaks esitada vaid täiskasvanute tervise- ja tervisekäitumise uuringute kohta. On teada, et inimese sotsiaalmajanduslik olukord ja eluviis mõjutavad oluliselt tema tervist. Selleks, et saadud tulemusi ja nende dünaamikat mõista ja õigesti interpreteerida, on vaja
analüüsi sisse tuua ka õpilase sotsiaalmajanduslik taust, mille mõju muutub nähtavaks just standardtabelites. Standardtabelite nimetus on tulnud standardsete taustatunnuste kasutamisest tabelite kogumikus, kusjuures tavaliselt piirdutakse demograafiliste ja sotsiaalmajanduslike tunnustega. Käesolevas kogumikus on taustas ka riskikäitumise, koolielu ja suhtlemise kvaliteeti iseloomustavaid andmeid, et saada võimalikult mitmekülgset teavet noorukite tervist mõjutavate tegurite kohta.

HBSC põhieesmärgiks on koguda objektiivset riiklikku rahvusvaheliselt võrreldavat teavet 11-, 13- ja15-aastaste noorukite tervisekäitumisest, tervisest ja heaolust seoses nende sotsiaalse taustaga ja süvendada teadmisi tervisekäitumise mudelite kujunemisest. Iga nelja aasta järel läbiviidava uuringu tulemused on aluseks tervisedendusliku poliitika ja praktika teaduspõhisele suunamisele. Uuringut koordineerib WHO.