Pealkiri: 

HIV-i ja narkomaaniaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine süüdimõistetute hulgas, 2008

Autorid: Lõhmus L , Trummal A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: vangid, kinnipidamiskohad, vanglad, HIV, AIDS, narkootikumid, riskikäitumine, hoiakud, seksuaalkäitumine, nakatumine, suitsetamine, alkohol, sugulisel teel nakkavad haigused, nõustamine, ennetamine, vaktsineerimine, rühmatöö, narkomaania
Välja antud: 2009
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmusjt2009.pdf486.95 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Nakkushaigused
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Kirjeldus: Kõigis Eesti vanglatest teostatavat uurimust viidi 2008. aastal läbi kolmandat korda. Eelmised andmedkogumised toimusid 2004. ja 2006. aastal.
Raport koosneb seitsmest peatükist. Kahes esimeses peatükis antakse ülevaade uurimuse korraldamisest ja valimist. Kolmas peatükk käsitleb süüdimõistetute elustiili ning narkootikumide tarvitamisega seotud andmeid. Sellele järgnevalt kajastatakse teadmisi erinevatel HIV-nakkuse levikuga seotud teemadel. Viiendas peatükis antakse ülevaade HIV-i, AIDS-i ja narkomaaniaga seotud arusaamadest ning suhtumisest HIV-i nakatunud inimestesse. Kuues peatükk käsitleb seksuaalkäitumist vanglatingimustes. Viimases peatükis vaadeldakse, kuivõrd kättesaadav on süüdimõistetute jaoks vanglates läbiviidav ennetustegevus.