Pealkiri: 

HIV/AIDS-iga seotud teadmised ja käitumine gay-internetilehekülgi külastavate meeste seas

Autorid: Lõhmus L , Trummal A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: meestega seksivad mehed, küsitlusuuringud, HIV, AIDS, seksuaalkäitumine, hoiakud, Internet, mehed, sugulisel teel nakkavad haigused, nakatumine, riskikäitumine, riskirühmad, eluviisid, suitsetamine, alkohol, narkootikumid
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmusjt2004_1.pdf150.04 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Nakkushaigused
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Kirjeldus: Raportis on esitatud kokkuvõte 2004. aasta kevadel homo- ja biseksuaalsete meeste seas läbiviidud HIV/AIDS-i temaatilisest küsitlusest. Teostatud küsitlus on osa Tervise Arengu Instituudi poolt koordineeritava Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria Eesti programmi tegevuste monitooringust ja hindamisest.
Sihtrühma küsitlemine toimus interneti vahendusel. Seetõttu ei laiene antud uurimuse tulemused kogu homo- ja biseksuaalsete meeste sub-populatsioonile, vaid puudutavad gay-portaale kasutavaid mehi.
Kogu raporti vältel kasutatakse homo- ja biseksuaalsetest meestest rääkides rahvusvahelist väljendit "mehed, kes seksivad meestega" (MSM). Korraldatud uurimuse eesmärgiks oli saada ülevaade MSM-ide: HIV-nakkuse levikuteedega seotud teadmistest; seksuaalsuhetega seotud riskikäitumise tasemest; HIV/AIDS-i temaatikaga seotud väärarusaamadest ja stigmast.
Raport koosneb kaheksast peatükist. Esimeses kahes peatükis antakse ülevaade uurimuse teostamisest ning valimi sotsiaal-demograafilistest näitajatest. Kolmandas osas kirjeldatakse MSM-ide üldist eluviisi. Sellele järgneb ülevaade HIV-i levikuteedega seotud teadmistest ja väärarusaamadest ning HIV-positiivsusega seotud stigmatviseeriva suhtumise tasemest. Kuues peatükk annab ülevaate infoallikatest, kust küsitluses osalenud MSM-id sooviksid saada informatsiooni HIV/AIDS-iga setud teemade kohta. Seitsmes peatükk vaatleb kondoomi kasutamise tavasid ning viimane osa kirjeldab erineva riskikäitumise tasemega gruppe.