Pealkiri: 

Kooliõpilaste terviskäitumine (HBSC)

Autorid: Maser M
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: tervisekäitumine, lapsed, õpilased, küsitlusuuringud, sotsiaalmajanduslikud näitajad, suhted, koolid, rahulolu, tervislik seisund, unehäired, füüsiline aktiivsus, riskikäitumine, suitsetamine, alkohol, kanep, seksuaalkäitumine, toitumine, kehakaal, traumad, vägivald, füüsiline vägivald, vaimne vägivald, valu
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Maser2004.pdf361.68 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Traumad
Vaimne tervis
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Raamat on koostatud HBSC (Health behavior in school-aged children) uuringu 2001/2002 aasta andmete põhjal.
Raamat võtab kokku Eesti 11, 13 ja 15 aastaste koolilaste tervisenäitajad 2002. aastal. Saame teada, et oma eluga ei ole keskmiselt rahul iga viies noor. Lisaks subjektiivsetele hinnangutele oma tervise ja riskikäitumise kohta, on uuritud ka suhteid perekonna ja sõpradega ning koolikeskkonda.

HBSC põhieesmärgiks on koguda objektiivset riiklikku rahvusvaheliselt võrreldavat teavet 11-, 13- ja15-aastaste noorukite tervisekäitumisest, tervisest ja heaolust seoses nende sotsiaalse taustaga ja süvendada teadmisi tervisekäitumise mudelite kujunemisest. Iga nelja aasta järel läbiviidava uuringu tulemused on aluseks tervisedendusliku poliitika ja praktika teaduspõhisele suunamisele. Uuringut koordineerib WHO.