Pealkiri: 

HIV/AIDS-i ja narkomaaniaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine süüdimõistetute seas

Autorid: Lõhmus L
Väljaandja/tellija: Justiitsministeerium, Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: vangid, kinnipidamiskohad, vanglad, HIV, AIDS, narkootikumid, riskikäitumine, hoiakud, seksuaalkäitumine, nakatumine, suitsetamine, alkohol, sugulisel teel nakkavad haigused, narkomaania
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmus2004.pdf281.54 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Nakkushaigused
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Kirjeldus: Uurimuse eesmärgiks oli saada ülevaade süüdimõistetute: HIV-i levikuga seotud teadmistest; HIV/AIDS-i temaatikaga seotud väärarusaamadest ja stigmast; narkootikumide tarvitamisest vangla keskkonnas; riskikäitumise ulatusest vangla keskkonnas.
Kogutud andmed võimaldavad paremini planeerida HIV/AIDS-i ja narkomaaniaga seotud ennetustegevust.
Kokkuvõte koosneb kuuest peatükist. Esimeses kahes peatükis antakse ülevaade uurimuse teostamisest ning valimi üldistest andmetest. Järgneb peatükk, kus kirjeldatakse süüdimõistetute elustiili ning antakse pikem ülevaade narkootikumide tarvitamisest. Neljas peatükk käsitleb süüdimõistetute teadmisi erinevatel HIV/AIDS-iga seotud teemadel. Viies peatükk annab ülevaate, millisel määral on vanglas viibivate inimeste seas levinud HIV-i ja narkomaaniaga seotud väärarusaamad ning HIV-positiivsusega seotud stigma. Kuues peatükk teeb lühidalt
kokkuvõtte seksuaalkäitumisega seotud küsitlustulemustest.