Pealkiri: 

Prostitutsiooni kaasatute meditsiiniteenuste külastajate HIV/AIDS-iga seotud riskikäitumine ja teadmised

Autorid: Lõhmus L , Trummal A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: prostitutsioon, terviseteenused, HIV, AIDS, nakatumine, narkootikumid, seksuaalne vägivald, alkohol, sugulisel teel nakkavad haigused, seksuaalkäitumine, naised
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmusjt2005_4.pdf23.38 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: 2004. aastal korraldati antud teenuse esma- ja korduvklientide anketeerimist, saamaks ülevaadet nende HIV/AIDS-i teemaga seotud teadmistest ja riskikäitumise tasemest. Järgnev raport annab ülevaate kogutud andmetest. Küsitluse tulemusi kasutatakse senise GFATM programmi raames toimunud töö hindamiseks ja edasise teenuse pakkumise planeerimiseks. Raporti lühikokkuvõte sisaldab järmisi andmeid: teenusekasutajate sotsiaal-demograafilisi andmed, prostitutsiooni kaasatusega seotud näitajaid, uimastite tarvitamine, tugikeskuse külastamine ja HIV-testi tegemine, HIV ja STLH-ga seotud teadmised, seksuaalne riskikäitumine.