Pealkiri: 

Arstiteadus rootsiaegses Tartu gümnaasiumis ja ülikoolis 1630-1656. Meditsiinialased disputatsioonid ja oratsioonid ning nende autorid

Autorid: Rein K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Usuteaduskond
Märksõnad: arstiabi, ravi, ravimid, ravimtaimed
Välja antud: 2011
Tüüp: Doktoritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
rein_kaarina.pdf1.1 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Teooria ja metoodika
Kirjeldus: Tartu ülikool oli 17. sajandil kõige idapoolsem Euroopa ülikool ning rootsiaegset Tartu ülikooli võib pidada Ida-Euroopa oluliseks meditsiinimõttekeskuseks. Tartus, nagu ka Uppsalas ja Turus, ei jõutud 17. sajandi esimesel poolel meditsiinialaste doktoritööde kaitsmiseni, kuid Tartu gümnaasiumi ja ülikooli esimese veerandsaja-aastase tegutsemisperioodi jooksul (1630-1656) kaitsti kolm meditsiinialast harjutusdisputatsiooni ning peeti kaks oratsiooni e kõnet.
Antud doktoritöös on eesmärgiks võetud need tööd eelkõige Rootsi ideeajaloolise koolkonna suunda järgides 17. sajandi esimese poole Euroopa meditsiiniteadmiste taustal lahti mõtestada. Doktoritöö vaatleb Tartu gümnaasiumis ja ülikoolis aastatel 1630-1656 koostatud arstiteaduslikke töid ka nende koostajate-so professorite ja tudengite-muu loomingu taustal. Tartus meditsiinitöid ette kandnud üliõpilastest oli vaid üks tulevane arst, ülejäänuid neli aga loodusteaduslike kõrvalhuvidega teoloogiaüliõpilased ja tulevased vaimulikud.
Tulemustena võib välja tuua, et Tartus koostatud meditsiinitöödes kajastusid nii antiikaegsed humoraalpatoloogilised kui ka varauusaegsed jatrokeemilised vaated arstiteadusele. Tsiteeritud autoritena olid hinnas nende vaadete ühendajad. Esimese arstiteadusliku disputatsiooni ja ühtlasi esimese Tartu ülikooliga seotud teadustöö koostas meditsiiniprofessor Johannes Raicus Tartu gümnaasiumi päevil 1631. a ilmse eesmärgiga virgutada kuningavõime gümnaasiumi kiiresti ülikooliks muutma. Võib öelda, et Tartus aastatel 1630-1656 koostatud meditsiinialastes töödes peegelduvad nii varauusaegsed teaduslikud arusaamad kui ka antiikkirjandusele ja Piiblile toetuv mütoloogilis-religioosne pilt meditsiinist ja selle võimalikest leiutajatest. Antud uurimuses hinnati ümber ka mitmed 20. sajandi teisel poolel käibesse läinud väärtõlgendused rootsiaegse Tartu ülikooli meditsiinitööde kohta.