Pealkiri: 

HIV-i temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas. Uuringuraport 2010.

Autorid: Trummal A , Gluškova N , Murd M
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: HIV, AIDS, hoiakud, noored, reproduktiivtervis, seksuaalkäitumine, alkohol, narkootikumid, suitsetamine, koolid, riskikäitumine, riskirühmad, diagnostika, sugulisel teel nakkavad haigused
Välja antud: 2010
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
HIV hoiakud ja teadmised noorte seas 2010.pdf7.31 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Uuringut "HIV-i temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas" teostati 2010. aastal neljandat korda. Varasemad andmekogumised toimusid 2003., 2005. ja 2007. aastal.
Raportis antakse esmalt ülevaade uuringu metoodikast ja andmete kogumise käigust. Sellele järgneb valimi sotsiaal-demograafiliste näitajate tutvustus. Edasi kajastatakse raporti eraldi alaosades 10-18-aastaste ja 19-29-aastaste noorte andmeid. Mõlemad alaosad käsitlevad teemasid: 1) eluviis ja sõltuvusainete tarvitamine, 2) teadmised HIV-levikuteedest ja seksuaalsel teel levivate infektsioonide (STLI) vältimise meetoditest, suhtumine HIV-i nakatunud inimestesse; 3) seksuaalpartnerid ning kondoomi kasutamise harjumused, jagunemine riskirühmadesse; 4) rasestumisvastaste meetodite kasutamine ning selleks nõuande saamine; 5) teadmised HIV-testi tegemise võimalustest, testimas käimine ning STLIsse nakatumise kahtluse esinemine. 10-18-aastaste kooliõpilaste puhul käsitleb teadmiste peatükk ka koolitundides kajastatud teemasid ning erinevate teemade arutamist oma lähedaste ja tuttavatega.
Uuringus osales 239 klassi 86 koolist ning täidetud ankeedi saatis tagasi 1379 19-29-aastast noort üle Eesti.