Pealkiri: 

Toidu ja toitumise teemakäsitluse analüüs I ja II kooliastme õppematerjalide põhjal

Autorid: Larin R , Paas K , Pappel K
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: toitumine, ennetamine, koolid, info
Välja antud: 2010
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
toitumise teemakäsitlus koolides.pdf408 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Toitumine
Kirjeldus: Antud töö eesmärgiks on määratleda toitumisalaste teadmiste kujunemist erinevate õppeainete abil, kuna senised teadmised sellest, mil määral ja mis seisukohalt toitumist käsitletakse, on puudulikud.
I ja II kooliastme õppekava ja õpikute analüüsil selgus, et toitumise temaatikat käsitletakse järgnevate õppeainete raames: inimeseõpetus, loodusõpetus ning käsitöö ja kodundus. Töös analüüsitakse nendes õppeainetes kasutuses olevaid õpikuid, õppematerjale ja õpetajaraamatuid.