Pealkiri: 

Tuberkuloosihaigestumus Eestis 2008-2009

Autorid: Viiklepp P , Kummik T , Virkus M , Kliiman K , Pehme L , Iljina V , Rüütel K , Raukas M , Danilovitš M , Hollo V
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: tuberkuloos, nakkushaigused, HIV, AIDS, ravimiresistentsus, vanglad, narkomaania, ravimid
Välja antud: 2010
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Tuberkuloosihaigestumus_eestis_2008_2009_est.pdf1.35 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Raamat esitab ülevaate aastatel 2008-2009 Eestis diagnoositud tuberkuloosijuhtudest võrreldes andmeid ka eelnevate aastate vastavate näitajatega. Seoses tuberkuloosiandmekogu üleviimisega Põhja-Eesti Regionaalhaigla alluvusest Tervise Arengu Instituudi koosseisu alates 1. veebruarist 2009 on väljaanne saanud uue kujunduse.
Tuberkuloosiandmekogu pidamise põhieesmärk on kõigi Eestis diagnoositud tuberkuloosijuhtude registreerimine, tuberkuloosihaigestumuse statistika korraldamine, tuberkuloosiravi jälgimine ja tõhususe analüüs. Registreeritakse kõik Eestis diagnoositud tuberkuloosijuhud, mis on diagnoositud elupuhuselt või pärast surma, olenemata sellest kas tegu on põhi- või kaasuva haigusega. Registreeritakse raviarstide, patoloogide või kohtuarstide saadetud andmekaartide põhjal.
2008. ja 2009. aastal jätkus tuberkuloosihaigestumuse langus. Tuberkuloosi esmashaigestumus oli 2009. aastal 24,5 juhtu 100 000 elaniku kohta, mis on selle sajandi madalaim haigestumuskordaja ja seda vaatamata viimaste aastate tõsistele probleemidele - ravimresistentsete tuberkuloosivormide osakaalu tõusule ning tuberkuloosi ja HIV koosesinemise juhtudele