Pealkiri: 

Eesti tervishoiukulude analüüs 2008

Autorid: Luts H
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: kulud, tervishoid, finantseerimine, ravikindlustus, haiglad, terviseteenused, perearstid, ennetamine, rahvatervis, linnad, ravimid, tervisepoliitika
Välja antud: 2010
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Eesti_tervishoiukulude_analyys_2008_est.pdf1.41 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Tervishoiu kogukulude osakaal sisemajanduse koguproduktist suurenes 2008. aastal 0,8 protsendipunkti, moodustades 6,1%. Antud näitaja näol on tegemist perioodi 2000- 2008 kõrgeima osakaaluga. Samuti kasvas vastav osakaal nii 2006. kui ka 2007. aastal, mis viitab sellele, et tervishoiusektori prioriteetsus riigis on suurenenud. Seda kinnitab ka avaliku sektori tervishoiule tehtavate kulutuste osakaalu kasv sisemajanduse koguproduktis, mis 2008. aastal oli 4,8% ning aasta varem 4%.