Pealkiri: 

Eesti meditsiiniline sünniregister 1992-2009. Eesti abordiregister 1992-2009.

Autorid: Allvee K , Karro H
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: sündimus, sünd, suremus, abort, registrid, vastsündinud, meditsiiniregistrid, andmekaitse
Välja antud: 2010
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
registrid 2011.pdf8.58 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Reproduktiivtervis
Demograafilised näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Käesolevas väljaandes on avaldatud Eesti Meditsiinilise Sünniregistri (EMSR) ja Raseduskatkestusandmekogu (EAR varasem nimetus Eesti Abordiregister) andmed. Tabelites puuduvad EMSRi 1993. -2004..a ja EARi 1997.-2004. a andmed on esitatud registri varasemates väljaannetes ja Tervise Arengu Instituudi veebilehel. EMSR asutati 1991. aastal ja see sisaldab andmeid alates 1. jaanuarist 1992. Registri pidamise eesmärk on sündimuse mõõtmine Eesti Vabariigis (eesmärk on tegelikult palju laiem - need andmed peavad olema kasutusel teadusuuringutes, sündimuse mõõtmine on ainult üks väike osa). Andmete kogumise alusdokument on sünnikaart (lisad 1, 2 ja 3), mis täidetakse iga Eestis sündinud lapse (elusalt või surnult sündinu) kohta. Andmete esitajad EMSRile on kõik Eesti Vabariigis sünnitusabi osutavad tervishoiuasutused.
EAR (alates 02.06.1999 nimega Raseduskatkestusandmekogu) asutati 1994. aastal eesmärgiga koguda pidevalt ja süstemaatiliselt informatsiooni Eesti tervishoiuasutustes teostatud abortide kohta. Eesti abordistatistika põhineb EARi andmetel alates 1996. aastast. Andmete kogumise alusdokument on
abordikaart (lisad 4, 5, 6 ja 7), mis täidetakse iga tervishoiuasutuses toimunud raseduse katkemise või katkestamise kohta. EARile esitavad andmeid kõik Eesti Vabariigi territooriumil rasedusi katkestavad ja katkenud rasedusega naistele arstiabi osutavad tervishoiuasutused (k.a eraarstid).